תקנון

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

SmarTicket שומרת את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת והתאם לצורך.

רכישת כרטיסים תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שלרוכש יש אישור והרשאה להשתמש בו.

המידע, התמונות והאירועים המופיעים באתר מתקבלים ע״ מארגני האירועים, SmarTicket מספקת את שירותי מכירת הכרטיסים בלבד. באחריות מארגני האירועים השונים לספק את השירות ללקוח הרוכש.


במקרה של ביטול אירוע על-ידי מארגן, הרוכש יקבל החזר של מלוא כספו באמצעות התשלום איתו ביצע את ההזמנה.

 

SmarTicket שומרת על פרטיותך ומתחייבת שלא להעביר את פרטיך לשום גורם צד שלישי.

הלקוח נותן את הסכמתו לקבל במייל ובסלולר מידע הקשור לרכישתו. כמו כן יצורף למאגר החברה לקבלת מידע עבור מופעים עתיידים,מצבעים, קופונים וכיו״ב, פרסום עתידי ניתן לביטול בכל עת ע״י הסרה מרשימת הדיוור או מסרונים. 

 

סעיף שינוי מועד מופע או ביטול.

על מנת לבטל כרטיסים או לשנות את את מועד הכרטיסים יש לשלוח מייל בקשה עם פרטים מדויקים של רוכש הכרטיסים. שינויים וביטולים יתקבלו עד השעה 12:00 ביום המופע.

בקשות שישלחו מאוחר יותר לא יאושרו.

לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.

ביטול עסקה וזיכוי - הלקוח מחויב בהחזרת הכרטיס/ים לקופות עד יומיים לפני המופע/אירוע. במקרה של

כרטיס אלקטרוני אין לעשות שימוש בכרטיס ואו בברקוד.

הברקוד יבוטל וימחק מהמערכת בזמן הביטול והזיכוי.

דמי ביטול- במקרה של ביטול, SmarTicket תחייב את הלקוח בדמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או ב 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם,

בקשת הביטול תתבצע על ידי שליחת הודעת דוא"ל בלבד ל SmarTicket והזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים. אי הגעה - במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי .

 

מתן זכות לשימוש בתמונותיי

הנני מאשר/ת בזה ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונותיי ו/או צילומי וידאו שלי ושל ילדיי, אשר צולמו לפני במהלך ואחרי המופע ״ספוריוס בעולם״  בשטח מתנ״ס קרית השרון  (להלן ״המופע״, לצורכי שיווק המופע ופרסומו בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי המפיק (אלון לוי 033906785), לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר בארץ ובחו״ל (להלן: "השימוש").

הנני מצהיר/ה, באמצעות אישור התקנון , כי אין לי, ולא תהיינה לי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין.

הנני מאשר/ת כי אישור זה נעשה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את והבנתי תוכנו.

לא תינתן כניסה לילדים מתחת לגיל 4 בכל מקרה ותנאי גם אם נרכש עבורם כרטיס.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים